استخدام بازرگانی تجاری در اهر

منشی و بازاریاب آشنا به امور دفتری و کامپیوتر

منشی و بازاریاب آشنا به امور دفتری و کامپیوتر در نمایندگی بیمه ملت شهرستان اهر نیازمندیم.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ سال پیش | بیمه ملت

استخدامی رکت پیام نمای ایرانیان

استخدام شرکت پیام نمای ایرانیان در راستای تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت اجرای طرح ملی مرکز تماس مشاغل و مهارتهای کشور اقدام به استخدام خواهران و ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ سال پیش | شرکت پیام همای ایرانیان