حیوانات خانگی در اهر

جوجه کبک

باسلام تعداد 100 عدد جوجه کبک چوکار واکسن خورده سالم بدون هیچ عیبو ایراد

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | حسن پور